Beretning 2017

 

En sikker forbindelse

Toftlund Bynet Generalforsamling 2018

 

Så gik der endnu et år. Foreningen blev stiftet i 1973, så faktisk har vi i år 45 års jubilæum.

Vi blev startet som en fællesantenneforening, og jeg synes vi kan være stolte over, at vi her efter 45 år er en aktiv del af Toftlund By`s infrastruktur, og hen ad vejen har formået at følge med i den teknologiske udvikling.Normalt er alder som privat person ikke noget man går og skilter med, men som forening synes jeg vi kan være stolte over, at vi fortsat er en aktiv er en aktiv del af Toftlund By`s infrastruktur, og langt hen ad vejen har formået at følge med den teknologiske udvikling.

 

Inden jeg starter min egentlige beretning, føler jeg trang til at mindes vores mangeårige bestyrelsesmedlem Tage Lau, der for kort tid siden afgik ved døden. Tage var som selvstændig radioteknikker med til at opbygge de første dele af vores anlæg, og senere indtrådte han i bestyrelsen og var vores første lokale teknisk supporter. De seneste år af hans aktive periode , var han rent faktisk også vores

daglige regnskabsfører. Tage har altid været en god ambassadør for Toftlund Antenneforening / Toftlund Bynet, og jeg vil gerne udtrykke et ”ære være til hans minde”.

-- -- -- -- -- -- -- -- --

 

Vores samlede medlemstal af foreningen er stort set uændret i forhold til sidste år, men antallet af medlemmer der abonnerer på vores TV-pakker er i lighed med senere år, er en lille smule faldende.

 

Det er ikke fordi man flytter til andre udbydere af faste TV-kanaler, men nærmere fordi især de yngre familier vælger at dække deres TV-behov via WEB-basserede løsninger, og abonnerer på de forskellige streamingstilbud (Netfix, TV2-Play og Viasat play o.s.v.).

Jeg tror det er en trend der vil udvikle sig de kommende år, - de yngre mennesker ønsker at få dækket deres TV-behov på alternative medier som PC`ere, tablet`s og IPhone`s m.v. Det giver mulighed for at se de programmer de ønsker at se, på tidspunkter som de selv vælger.

Netop derfor er vores internet tilbud et produkt, der skal sættes fokus på i de kommende år. Det er vi i bestyrelsen opmærksom på, og følger udviklingen nøje.

 

Vores samlede antal af internet-abonnenter er i det store hele uændret i forhold til sidste år, men vi kan mærke en tendens til, at flere har ønsket at forøge den oprindelig aftalte hastighed. Det er en naturlig følge af, at der efterhånden kobles flere og flere enheder på den samme forbindelse (PC, tablet og mobil). Det er ikke ualmindeligt at hvert familiemedlem i en husstand har egen PC`er, tablets og mobil, og jo flere enheder forbindelsen skal betjene, jo større er behovet for tilstrækkelig kapacitet.

 

Til orientering kan jeg lige nævne, at vores abonnementer på internet fordeler sig således

 

30/5 252

100/30 330

140/40 37

200/50 7

250/50 3

 

En anden ting vi skal være opmærksom på er WiFi-kapaciteten i de modems vi anvender. Kravene til Wifi-kapaciteten er stigende, da de fleste opkoblede enheder efterhånden er trådløse enheder.Indenfor det sidste års tid, er vi begyndt at anvende modems med en forstærket wifi-enhed, men det løser ikke altid problemet. Den enkelte boligs indretning, placering af modems og sågar anvendte bygningsmaterialer, kan have stor indvirkning på wifi-signalernes styrke.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi løbende vil udskifte modems til internetabonnenter med hastigheder på 140/30 eller der over, uden omkostninger for abonnenten.Det samme vil vi gøre for abonnenter der beslutter at forhøje deres nuværende abonnement til mindst

140/30 MB

 

Abonnenter med 30/5 og 100/20 MB, vil fortsat få tildelt et modem af den hidtil anvendte type.

Det er i denne forbindelse også værd at bemærke, at der er kommet en ny type forstærker på markedet ”LigoWave”, der efter de erfaringer vi hidtil har gjort, har en betydelig forstærkende virkning. Prisen på denne enhed ligger på 899 kr. incl. moms.

LigoWave kan bestilles via vores hjemmeside, hvor i også kan læse en nærmere produktbeskrivelse.

 

Lidt tilbage til vores TV-tilbud.

Grundlæggende kører vi jo stadig på en 3-pakke løsning, der for godt og vel et årstid siden blev suppleret med en tilvalgsmulighed.

 

Generelt har vi efterhånden ikke stor mulighed for selv at bestemme, hvilke kanaler der skal placeres i hvilke pakker. Det er som oftest kanal-leverandørerne der langt hen ad vejen selv dikterer i hvilke pakker de ønsker at være placeret, - hvis ikke andet, så via deres prispolitik.

Det er dog sådan, at de oftest dyrere sportskanaler er placeret i pakke 3, og det giver da de ikke sportsinteresserede mulighed for at vælge denne fra. Som nævnt lancerede vi for et års tid siden vores fritvalgs- eller tilvalgsmodul, - det giver da alternative muligheder, men vi må da erkende at ikke mange af vores abonnenter indtil nu har valgt at bruge denne løsning. Det hænger jo nok sammen med, at de kanaler man måtte ønsker at tilkøbe oftest er så dyre, at man lige så godt kan abonnere på den næste og lidt højere pakke. Eller også fordi vi ikke har været gode nok til at markedsføre muligheden.Derfor har vi da også aftalt, at vores teknisk sagkyndige bestyrelsesmedlem Jørgen

Tandrup umiddelbart efter generalforsamlingen, giver en kort gennemgang af konceptet, herunder også det modul som dit TV-apparat skal forsynes med.

 

Lidt om WEB-TV.

Jeg tror jeg allerede sidste år nævnte, at vores samarbejdsorganisation ASOM-NET arbejder med et koncept omkring WEB-TV. Altså en internet basseret TV-løsning, der giver dig mulighed for at flytte din TV-pakke med hen hvor du befinder dig, - enten du nu er på ferie i sommerhus, Camping eller for den sags skyld rejse i udlandet, - bare du har en rimelig internetforbindelse.

 

Det er alt for tidligt at afsløre noget om priser, og for den sags skyld de moduler der eventuelt indgår heri som .f.eks. ”start forfra”, tilgængelighed til de enkelte kanalers programarkiv, og muligheden for at optage og gemme udsendelser.Dette er nævnt for blot at orientere om, at der arbejdes med koncept.

 

Skiftet servicepartner.

Pr. 1. januar 2018, skiftede vi serviceoperatør.

Da vi for 5-6 år siden gennemførte en større hovedrenovering af vores kabelanlæg,indgik vi samtidig aftale med Dansk Kabel TV, om servicering af anlægget. Det fungerede i mange år forholdsvis tilfredsstillende, men vi følte især i løbet af 2017, at de ikke længere helt levede op til vores krav.

Vi oplevede mange såkaldte ”støj” problemer i nettet, og vi følte ikke altid at der blev taget tilstrækkelig hånd omkring løsning af disse, og at den aftalte responstid – altså tiden fra fejlmeldingens opståen, og indtil de påbegyndte fejlfinding, blev tilfredsstillende overholdt.

 

Vi indgik derfor med virkning fra 1. januar i år en serviceaftale med firmaet KK Partner i Brørup. KK Partner servicerer i forvejen flere af de antenneforeninger der ligesom os, er med i det fælles samarbejde ASOM-NET.

Vi vurderer at aftalen indtil nu har fungeret tilfredsstillende.

 

Slutbemærkninger.

Sluttelig vil jeg lige nævne som det vil være de fleste bekendt, at vi i begyndelsen af marts i år, deltog i ”forårsmessen 2018” i Toftlund Hallerne. Messen var igen i år velbesøgt – over 2.ooo gæster, og vi fik en god snak med rigtig mange af vores medlemmer. Vi synes det er en god måde at møde vores medlemmer på, og den enkelte har da også mulighed for at få et svar på de spørgsmål de i det daglige støder på.

 

Vores kasserer Kirsten aflægger regnskabet om et øjeblik, og jeg skal ikke her foregribe begivenhedernes gang, men blot konstatere, at vi har en rimelig god økonomi.

 

Vi lægger lidt penge til side i disse år, og det selvfølgelig for at kunne indgå i kommende investeringer, der vil være med til at fremtidssikre vores net.

 

Jeg vil ikke gøre min beretning længere – det mest relevante er vist også berørt, så jeg slutter min beretning med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde, herunder også vores kasserer Kirsten, der udfører et godt stykke arbejde.

 

Arne Jepsen