Priser 2019


En sikker forbindelse

Prisliste


Tilslutningsbidrag

0,00 Kr.

Grundpakke pr. månedl:

105,00 Kr.

Mellempakke pr. måned:

295,00 Kr.

Fuldpakke pr. måned:

507,00 Kr.

Foreningskontigent årligt       (er inkluderet I pakkeprisen):

675,00 Kr.

Øvrige udgifter:


Gentilslutning af eksisterende installation:

Indbefatter tilslutning i stander, samt kontrol af signal.

395,00 Kr.

Ejerskifte eller lejerskifte:

395,00 Kr.

Gebyr for frakobling ved udmelding:

395,00 Kr.

Pakkeskift

395,00 Kr.

:Rykkergebyr 1):

100,00 Kr.

Afbrydelse af signal ved manglende betaling:

395,00 Kr.

Genåbning efter restance:

395,00 Kr.

Gebyr såfremt PBS ikke benyttes:

25,00 Kr.

Øvrige serviceydelser:

Efter regning

Programkort og kortlæser  til brug i forbindelse med

Frit Valg løsning.

(Max 2 pr husstand)

399,00 kr pr styk


Toftlund Bynet: Prisblad 2019 - Gældende pr. 01. januar 2019.

Alle pakkepriser er inkl. moms. Opkrævning sker kvartals- eller månedsvis vis forud.


Bemærk: Refusion ved ejer/lejerskifte er foreningen uvedkommende.1) Udsendelse af rykker sker 20 dage efter forfald. Udebliver betalingen, afbrydes signalet efter 14 dage, samtidig med at restance inkl. gebyr for lukning, uden yderligere varsel overgives til advokat.

Afbrydelse af signal sker uden yderligere varsel, og gentilslutning vil først blive udført når al skyldig restance incl. gebyrer er betalt.

Gebyr for lukning af signal er kr. 395,00.

Gebyr for genåbning er kr. 395,00.