Beretning 2018


En sikker forbindelse

Generalforsamling 2019


Jeg vil starte min beretning med at give en lille status over vores forening, som den ser ud lige nu.


Vi har i alt 1.081 hustande der p.t. er tilsluttet vores kabelanlæg. Det er stort set uændret i forhold til sidste år, men vi oplever at flere framelder deres faste TV-abonnement, og i stedet ønsker at få dækket deres TV behov via de streamingstjenester der dukker flere og flere op af (Netfix, TV2 Play og ViaPlay o.s.v.), - altså en tendens til at skifte til WEB-basserede løsninger.


TV

Vi har p.t. 1.035 husstande der abonnerer på vores faste pakkeløsninger, mod 1.063 sidste år. Dette er ikke udtryk for et fald i antallet medlemmer, men blot et resultat af, at flere opsiger deres faste pakkeløsning, - eller nedgraderer fra fuldpakken til enten mellem- eller grundpakken, og i stedet supplerer med vores tilkøbsordning, eller helt overgår til web-basserede løsninger.

Vi har i dag 45 medlemmer der ikke abonnerer på en af vores TV-pakker, men alene abonnerer på vores internet, bl.a. for at kunne abonnere på de web-basserede tilbud.


En tendes der fremover vil gå denne retning, Netop derfor er vores internet tilbud et produkt, der skal sættes fokus på i de kommende år. Det er vi i bestyrelsen helt opmærksom på, og følger udviklingen nøje.


Inden jeg går over til vores Internet koncept, vil jeg ligge nævne et par ting mere omkring TV-pakken:

Pr. 1. januar i år, var det nødvendig at gennemføre en mindre kanalomlægning, idet der blev indgået aftale om at flytte TV2 News fra fuldpakken til mellempakken.

I samme forbindelse blev der indgået aftale med TV2 om, at vi kunne tilbyde TV2 Play til de af vore medlemmer der abonnerer på enten mellempakken eller fuldpakken, til en pris af kr. 59 pr. måned. Normalprisen for TV2 Play er ellers 139 kr. pr. måned.

TV2 Play har indtil nu givet os 38 abonnenter , - et antal der helt givet vil vokse.


Internet.

Vi har p.t. i alt 640 internetabonnenter på vores anlæg, - en lille stigning i forhold til sidste år.

Over halvdelen (344) ligger på den hastighed vi normalt anbefaler, - nemlig 100/30 Mbit, til en pris af kr. 199 pr. måned. Men rigtig mange slæber sig fortsat igennem med en 30/5 Mbit, hvilket da også er ganske udmærket til de husstande der i ny og næ sender eller modtager en e-mail, ordner lidt bankforbindelser, eller kigger i deres e-boks.


Men kravene til hastighed og kapacitet vil med de tjenester der fremover tilbydes (streamning og  overvågningstjeneter m.v.) blive forøget.

Jeg kan da lige tilføje, at vi i dag kører 250/50 Mbit uden problemer.


På sidse års generalforsamling nævnte jeg en igangsat udskiftning af vores modems til nyere og forbedrede versioner, - en proces der løbende kører videre. Det skyldes at der fremover stilles større og større krav til Wifi kapaciteten, da jo stortset hvert familiemedlem i en husstand, har sin egen mobil, PC`er, Notbook eller I-pad m.v.


I samme forbindelse nævnte jeg sidste år, at det ofte er nødvendig med én  Wifi forstærker. Jeg vil derfor blot sige, at vores ”interne serviceoperatør” Jørgen Tandrup, kan hvis i har problemer, give gode råd, og han forhandler også et produkt ”Ligo Wawe”, der efter de erfaringer vi har gjort, har en rigtig god og kraftig virkning.

Kontakt ham hvis du har problemer.


Lidt om sammenslutningen ASOM.

Som i jo ved, er det gennem en fælles hovedstation i sammenslutningen ASOM-Net, vi modtager vores TV signaler, og gennem en fælles SMTP-server distribuerer vores internet. Det er også gennem ASOM vores internet overvåges og serviceres, både hvad angår postserver og driften af hotline.

Vi synes selv at det fungerer rigtig godt.


Som sagt sker der hele tiden en udvikling, og gennem flere år har der da også i ASOM regi været arbejdet med en WEB TV-løsning. Vi syntes det gik for langsomt. Den tekniske løsning har dog været på plads i et stykke tid, men det kneb med at få aftalerne med vores TV-leverandører og ikke mindst Copydan på plads.


Vi var i bestyrelsen på et tidspunkt sidste år så frustreret, at vi sammen med Gram Bynet deponerede vores opsigelse af TV-aftalen med ASOM,  med virkning fra 31.12.2019.  I deponeringen ligger det, at vi senest den 30.6.2019 kan trække vores opsigelse tilbage, og fortsætte den nuværende aftale.


Som sagt i frustration over, at der ikke rigtig skete noget, men da også fordi vi i bestyrelsen var facineret af den ”Bland selv” løsning som Yousee lancerede for næsten et års tid siden. Specielt det at forbrugeren selv kunne blande og sammensætte deres behov mellem faste TV-kanaler og streamningstjenesterne.


Så skete der imidlertid det, at for ca. 1 måneds tid siden, meldte ASOM ud, at nu var aftalerne med TV leverandørerne og Copydan på plads.


Jeg skal ikke komme ind på selve konceptet her, - idet som i kan se af indkaldelsen til mødet i aften, vil Jørgen og Bill, senere give en kort orientering om funktionaliteterne i tilbuddet, - og ikke mindst priserne.

De vil også give en orientering om vores aftale med TV Play, som vi mener er et godt tilbud til de der ønsker mere end de faste TV-kanaler.


Vi ligger ikke op til, at der i aften skal træffes beslutninger, men vi vil da gerne have nogle tilkendegivelser omkring medlemmernes interesse.


Serviceaftale.

Som i sikkert husker  fra sidste års generalforsamling, skiftede vi , - nemlig fra Dansk KabelTV til KK Partner. Det gorde vi fra 1.1.2018.

Vi skiftede ikke for at få en lavere pris, men for at få en bedre og hurtigere service på vores net. Som tidligere sagt har optimering og driftsstabilitet vores 1. prioritet.


Det viste sig dog, at vores samlede serviceudgifter blev noget mindre, samtidig med at vi selv mener vi har opnået en bedre og hurtigere service, ikke mindst i form af en bedre overvågning og kortere responstid for fejlfinding.


Jeg vil da også lige nævnte, at vi her ved årsskiftet fik justeret vores ”Ø-opdeling” (område opdeling)  i kabelnettet. Det giver vores serviceoperatør én hurtigere og mere effektiv måde af søge og afhjælpe eventuelle driftsforstyrrelser på.


Som afslutning vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde, - især Jørgen som vores ”lokale” servicemedarbejder, og Bill som i det daglige administrerer vores web-tjeneste (Hjemmeside m.v.).


Endnu engang tak for jeres fremmøde.


Arne Jepsen