Installation


En sikker forbindelse

Antenneforeningen fyldte 40 år i september måned 2013. Udviklingen har igennem årerne stillet større og større krav, til den tekniske installation som antenneforeningen vedligeholder og efter vi har afsluttet en gennemgribende renovering af kabelnettet er  nettet bragt op på et tidssvarende neveau.


I denne forbindelse vil antenneforeningen endnu engang pointere, at fejl og kvalitetsforringelser der kan henføres til husstandens interne installationer og fordelingsnet m.v., - herunder indføringskabel fra tilslutningsstander i skel, er for medlemmets egen regning. .Det er desværre ikke alle der har forståelse for dette, men vi plejer at argumentere med, at såfremt din vandhane begynder at dryppe eller rørsystemerne bliver utætte, eller når termostatventilen på din radiator går i stykker, ja så er det ikke hverken vandværket eller fjernvarmen der betaler eventuelle udgifter.


Herunder finder du et videoklip der fortæller om  husinstallationen