Nyheder


Generalforsamling:

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Toftlund Bynet, der afholdes 

Tirsdag den 6. juli 2021 kl.: 19:00 i Toftlund Biograf, Toldbodgade 8, 6520 Toftlund


Dagsorden ifølge vedtægterne:

     1.Valg af dirigent.
     2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
     3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
     4. Eventuelle forslag.
     5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
     6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
     7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
     8. Eventuelt


Grundet det gældende forsamlingsforbud bliver generalforsamlingen afholdt i Toftlund biografer, der lever op
til de stillede plads- og afstandskrav. Der skal fremvises et gyldigt Coronapas 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Adresse: Bill Hussmann, Markvænget 67, 6520 Toftlund