Priser 2021


En sikker forbindelse


Toftlund Bynet: Prisblad 2021 - Gældende pr. 01. januar 2021.

Alle pakkepriser er inkl. moms, Foreningskontingent, Playmaker og ViaPlay. Opkrævning sker kvartals- eller månedsvis vis forud.


Bemærk: Refusion ved ejer/lejerskifte er foreningen uvedkommende.


Prisliste pr. 1.1.2021

Tilslutningsbidrag

0,00 Kr.

Grundpakke pr. månedl:

175,00 Kr.

Mellempakke pr. måned:

419,00 Kr.

Fuldpakke pr. måned:

614,00 Kr.

Foreningskontigent årligt       (er inkluderet I pakkeprisen):

600,00 Kr.

Øvrige udgifter:

Gentilslutning af eksisterende installation:

Indbefatter tilslutning i stander, samt kontrol af signal.

395,00 Kr.

Ejerskifte eller lejerskifte:

395,00 Kr.

Frakobling ved udmelding: (Stopfilter monteres)

395,00 Kr.

Pakkeskift

395,00 Kr.

Rykkergebyr (1)

100,00 Kr.

Afbrydelse af signal ved manglende betaling:

395,00 Kr.

Genåbning efter restance:

395,00 Kr.

Gebyr såfremt PBS ikke benyttes:

25,00 Kr.

Øvrige serviceydelser:

Efter regning

Programkort og kortlæser  til brug i forbindelse med

Frit Valg løsning.

(Max 4 pr husstand)

399,00 kr pr styk


1) Udsendelse af rykker sker 20 dage efter forfald. Udebliver betalingen, afbrydes signalet efter 14 dage, samtidig med at restance inkl. gebyr for lukning, uden yderligere varsel overgives til advokat.

Afbrydelse af signal sker uden yderligere varsel, og gentilslutning vil først blive udført når al skyldig restance incl. gebyrer er betalt.

Gebyr for lukning af signal er kr. 395,00.

Gebyr for genåbning er kr. 395,00.