GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Toftlund Bynet, til afholdelse

Tirsdag den 5. marts 2023 kl.: 19:30 i
Toftlund Hallerne, Stadionvej 6, 6520 Toftlund

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Adresse: Bill Hussmann, Markvænget 67, 6520 Toftlund

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og kage, derfor vil vi gerne have en tilmelding til generalforsamlingen, enten via dette link, eller send en
SMS til 40 77 65 26 med oplysninger om antal personer, navn og adresse.

Scroll to Top